Coachen versus trainen

Is er een verschil? Leidinggevenden in basketbal noemen zichzelf coaches. In voetbal wordt een leidinggevende vrijwel altijd ‘trainer’ genoemd. Ze doen praktisch hetzelfde. Met een team op de vloer staan en door oefeningen heen om een team beter te laten functioneren of een individu efficiënter te laten zijn. Het is niet zo eenvoudig. Mijn idee is dat ‘coach’ in basketbal vooral cultureel bepaald is. Uit ervaring weet ik dat Amerikaanse spelers een leidinggevende voor de groep altijd coach zullen noemen. Zo zijn ze van jongs af aan opgegroeid. Daarbij komt vooral dat in het Engels het woord trainer een volledig andere betekenis heeft. Een trainer is daarin iemand die fysiek met de spelers bezig is. Het is meer een fysiotherapeut of verzorger, dan een basketbalcoach.

Training someone is the act of giving them knowledge. When you’re working with a person training them, you are giving them the tool that they would need for success. So if you’re training someone in business, you would be sitting down with them and helping them to learn how to do the different tasks that go along with business like teaching them about how to handle their finances, or walking them through a method of marketing.

With coaching someone, you would be in the act of working with them, guiding them to accomplish their goal. This has a lot to do with them being accountable to you. Many of the best coaches in the world are not the people that are there giving people the tools. They’re working with you to keep you on track and in alignment with the goal at hand. So using the business example again, as a coach, you would be sitting down with them and finding out what they have done and matched it up with their goals to help them see if they are moving in the right path.

People do not realize this but when you look at major professional sports teams like hockey, the head coach is not the one that works with the goalie on a daily basis, that the goalie trainer. The head coach is the one that overlooks the entire team and makes sure that people are living up to their training. And when they are not, it’s the head coaches job to decided whether it is best for the team to let that player stay in the game, or to have a talk with that player, or to pull that player out of the game. The head coach is keeping the team accountable to their goal.

In het bovenstaande citaat geeft de schrijver aan dat een coach vooral bezig is met het doel en daar spelers op gefocust houdt. Training is meer het bijbrengen van vaardigheden.

Training is a teacher centred approach best deployed when a performance gap to do with a lack of knowledge or skill has been identified.

Coaching on the other hand is a learner centred approach that is best used in addressing performance gaps that are to do with attitude or state of mind.
Read more: http://www.articlesbase.com/business-articles/the-art-of-coaching-coaching-versus-training-645848.html#ixzz18hy7oeUt

Als trainer zijn het bijbrengen van vaardigheden is, dan is coachen het begeleiden van de weg naar de top (als dit tenminste het doel is). Maar zoals ook onderstaande citaat laat zien, daarin zit een discrepantie. Het vertellen en instrueren van de trainer staat in contrast met de begeleidersrol van de coach, die de speler vooral zelf zijn eigen weg moet laten vinden.

The bad news is that a lot of other things they do as a trainer will be counter productive as a coach. The most obvious examples being instructing and telling. In training – particularly technical training – these are vital skills and we use them to pass on information and check that we have been understood. In coaching we’re more concerned with helping learners find their own way forward and are probably best advised to avoid telling and instructing as far as possible. This is because when we tell or instruct we assume responsibility for making the learning happen, we deny our learners the opportunity to think for themselves and we end up simply passing on our recipe which is unlikely to quite as appropriate for our learner anyway.
Read more: http://www.articlesbase.com/business-articles/the-art-of-coaching-coaching-versus-training-645848.html#ixzz18hyshvw3

We zijn als basketbaltrainers/coaches dus continue aan het switchen tussen rollen. Een als opleider, trainer van vaardigheden. En daarbij als coach die het grote geheel in de gaten moet houden en beslissingen moet nemen die in de lijn liggen met het doel waarvoor het team bij elkaar is. Ik had afgelopen zaterdag een interessant gesprek bij de Final Four in Barendrecht. Een aanwezige basketbalcoach vond dat het verschil vooral zat in afstand. Een trainer zit bovenop zijn groep, een coach houdt afstand en observeert.

Geef een reactie