Better Decision Making In Sports

Een artikel over beslissingen nemen in sport (maar door een scheidsrechter). De scheidsrechter van de WK Rugby finale (Nieuw Zeeland-Frankrijk) werd gevolgd met de vraag hoe en wat zijn beslissingen beinvloedde. Er staat in het artikel een link naar de paper.

The Synapse – Better Decision Making In Sports.

Verder wordt in het artikel ingegaan op de beslissingen die PG maken in de wedstrijd en tot slot iets om verder over na te denken m.b.t. agility en beslissingen nemen. Agility werd altijd als een ‘close-skill’ gezien (dus een vaardigheid die los van de context goed kan worden getraind en uitgevoerd), maar blijkt nu toch als een ‘open-skill’ te moeten worden gezien.

Serpell concluded that perception and decision making are linked with overall agility and that coaches should try to design training sessions that include both.

Comments are closed.